Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie – zasady, wskazówka, wytyczne.
28.09.2014

Pierwszy zapis Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie powstał 17 maja 2014 r. na II Kongresie Polskiej Rodziny. Spisano wtedy 10 zasad działań, gwarantujących prawidłową pracę samorządowca na rzecz rodziny.

Dekalog pełni wiele funkcji w kampanii „Rodzina ma głos!”.

Zbiór zasad

Po pierwsze, jest zbiorem zasad, wytycznych dla samorządowców, którzy chcą działać na rzecz rodziny i postępować zgodnie z wyznawanymi przez większość Polaków wartościami.

Wskazówka

Po drugie, Dekalog jest wskazówką dla wyborców, spisem tego, czego od samorządowców można i należy oczekiwać – podczas kampanii wyborczej, a później, w trakcie kadencji samorządu.

Wytyczne

Po trzecie, Dekalog to wytyczne dla lokalnych pełnomocników akcji oraz kapituł akceptujących kandydatów do Certyfikatu. Dekalog precyzyjnie określa, jaki kandydat jest przyjazny rodzinie.

Zapis Dekalogu dostępny jest tutaj


powrót do aktualności