Warszawa ma kandydata na prezydenta przyjaznego rodzinie
27.11.2014

Przed drugą turą wyborów samorządowych Jacek Sasin otrzymał od przedstawicieli organizatorów akcji „Rodzina ma głos!” Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie. Przyjmując ten dokument, kandydat na prezydenta Warszawy, zdeklarował się do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. 

W Warszawie w drugiej turze wyborów na prezydenta nadal można głosować za rodziną. Przedstawiciele Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny wręczyli prorodzinny certyfikat Jackowi Sasinowi, kandydatowi na prezydenta Warszawy, który zdeklarował się do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. 

Pełna lista certyfikowanych kandydatów dostępna jest na stronie: http://www.rodzinamaglos.pl/kandydaci_wszyscy.html

Dekalog - rodzina najważniejsza

Dekalog powstał podczas tegorocznego II Kongresu Polskiej Rodziny. Jest on symbolicznym zbiorem uniwersalnych zasad, które w działalności samorządowej zapewniają dobro rodziny. Dekalog służy do weryfikacji kandydatów, a następnie będzie dla nich wskazówką podczas pełnienia urzędu samorządowca. Cała akcja będzie miała zatem swoją kontynuację również po wyborach, gdyż Centrum Życia i Rodziny bierze odpowiedzialność za udzielone samorządowcom Certyfikaty.

Zasady Dekalogu uznają rodzinę jako naturalne środowisko wychowywania dzieci. Z tego powodu powinna ona mieć odpowiednie zaplecze ekonomiczne, prawne i kulturalne, by móc spełniać swoje podstawowe funkcje. W rodzinie nabywamy pierwsze doświadczenia społeczne, kształtujemy swój charakter i uczymy się życia we wspólnocie społecznej. Zdrowa, silna rodzina to zdrowe, silne społeczeństwo.

Jacek Sapa, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, podkreśla wagę kontynuowania certyfikacji nowych kandydatów: Staramy się cały czas wskazywać wyborcom kandydatów, którzy podpisując Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, deklarują troskę o rodzinę. Dlatego można im zaufać i oddać na nich głos w drugiej turze wyborów. W wielu miastach, także w Warszawie nadal czekamy na rozstrzygnięcie wyborów na najważniejsze funkcje samorządowe. Pamiętajmy- 30 listopada rodzina ma głos! Nie zmarnujmy swojej szansy.

Co po wyborach?

Kampania „Rodzina ma głos!” nie kończy się na samych wyborach. Wraz z lokalnymi środowiskami prorodzinnymi, Centrum Życia i Rodziny będzie monitorować działania certyfikowanych samorządowców i pomagać im w realizacji polityki przyjaznej rodzinie. Do monitoringu społecznego zachęcają również samych wyborców.

Ogólnopolska akcja społeczna „Rodzina ma głos!” 

Organizatorzy – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast – zachęcają wyborców do czynnego udziału w listopadowych wyborach samorządowych i dokonania świadomego wyboru. Promują również, pomocny w ocenie i wyborze właściwych kandydatów, Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie.

 


powrót do aktualności