W Gnieźnie ogłoszono kolejnych prorodzinnych kandydatów w ramach kampanii „Rodzina ma głos!”
25.10.2014

Na zakończenie XX Gnieźnieńskich Dni Rodziny Miasta i Powiatu wręczono lokalnym kandydatom Certyfikaty Kandydatów Przyjaznych Rodzinie. Otrzymały je osoby z różnych komitetów wyborczych, które zobowiązały się do przestrzegania Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Aktualizowana na bieżąco lista kandydatów prorodzinnych jest dostępna na stronie kampanii www.rodzinamaglos.pl. 

W ostatnim dniu XX Gnieźnieńskich Dni Rodziny odbyła się konferencja „Rodzina na całe życie”. Podczas niej miał miejsce wykład Ireneusza Jabłońskiego, przewodniczącego Rady Programowej Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, pt. „Rodzina receptą na kryzys”. Na zakończenie konferencji wręczono Certyfikaty lokalnym kandydatom do samorządu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Rodzina ma głos!”. Lista kandydatów prorodzinnych jest dostępna na stronie kampanii www.rodzinamaglos.pl. 

Ireneusz Jabłoński wyjaśnia sens promowania świadomego wyboru kandydatów prorodzinnych w listopadowych wyborach samorządowych: Chcemy podkreślić, że polityka jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. Nie powinna być aktywnością i obszarem zawłaszczonym przez partyjniactwo, jak to ma miejsce. Zatem angażując się w działania publiczne, rozumiemy to w ten sposób, że chcemy zachęcić wyborców i społeczności lokalne do tego, żeby współdecydowały o swoim najbliższym otoczeniu. Po to, aby wszyscy, którzy chcą być aktywni w życiu społecznym, mogli budować wspólne dobro. Nie możemy zostać bierni, bo wtedy nic nie da się zmienić.

Jaki jest cel kampanii?

Kampania „Rodzina ma głos!”, ma zachęcić Polaków do świadomego oddania głosu, podczas listopadowych wyborów samorządowych, na kandydatów, którzy z pełnym zaangażowaniem będą pracować na rzecz rodzin, przestrzegając zasad spisanych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Funkcją tego dokumentu jest wskazanie przyszłym samorządowcom kierunku sprawowania władzy, pomoc wyborcom we właściwym wyborze kandydatów oraz informacja dla nich, czego w przyszłości mogą i powinni oczekiwać od swoich reprezentantów. 

Jak to wygląda w praktyce?

Kandydaci wybierani są przez pełnomocników i środowiska lokalne, które już wcześniej angażowały się w Marsze dla Życia i Rodziny organizowane przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w ponad 120 miastach. Działania kandydatów wybranych na samorządowców będą monitorowane po wyborach. Akcja jest kampanią społeczną, angażującą zwykłych obywateli, czyniąc ich stróżami poczynań w ich własnych wspólnotach lokalnych. 

Dlaczego rodzina?

Rodzina jest naturalnym i najlepszym miejscem wychowywania dzieci, ponieważ w niej dziecko nabywa pierwsze umiejętności i uczy się postaw życiowych opartych na wartościach. Rodzina jest oparciem dla jej członków i tym samym gwarancją ładu społecznego. Dlatego tak ważne jest, by miała odpowiednie zaplecze ekonomiczne, prawne i kulturalne, zapewniające jej normalną egzystencję oraz służące jej rozwojowi. 

„Rodzina ma głos!” 

Ogólnopolska akcja społeczna „Rodzina ma głos!”. Organizatorzy – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast – zachęcają wyborców do czynnego udziału w listopadowych wyborach samorządowych i dokonania świadomego wyboru. Promują również, pomocny w ocenie i wyborze właściwych kandydatów, Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Więcej informacji o akcji na stronie www.rodzinamaglos.pl 

 


powrót do aktualności